חושבים להשקיע בנכס Airbnb בפראג? המאמר הזה מיועד לכם:

בהמשך למאמרנו הקודם בנושא זה אנחנו שמחים להציג בפניכם נתונים עדכניים לגבי פעילותה שלAirbnb  בפראג. נתונים אלו מסתמכים על אתר Airdna שמרכז ומנתח נתונים לגבי פעילות חדרי האירוח של Airbnb ברחבי העולם. נכון לדצמבר 2016 בפראג יש 5170 יחידות נופש מסוג Airbnb לפי מתוכם 980 שנחשבות ע”י הארגון עצמו כ-Superhost, כלומר כאלה בעלי שירות יוצא דופן. במהלך שנת 2016 בוצעו בפראג מעל 10,000 עסקאות Airbnb, כ-30% מהם בוצעו ביחידות נופש שמדורגות בדירוג של 5 כוכבים.

דרגות אירוח 

יחידות הנופש מסוג Airbnb בפראג מחולקות לפי 3 דרגות אירוח לפי האיור הבא:

גרף דרגות אירוח
 • אירוח בדירה – 75.4%
 • אירוח בחדר – 22.7%
 • אירוח בחדר שיתופי  – 1.8%

גודל יחידות הנופש והשפעת הגודל על המחיר

רוב ההשכרות במסגרת Airbnb בפראג הן ביחידות נופש שכוללות חדר אחד בלבד כמתואר באיור להלן

גודל יחידות הנופש והשפעת הגודל על המחיר

גודל יחידת הנופש משפיע על המחיר כמתואר באיור בגרף הבא

 

ואם עושים חישוב לפי הכנסה פר חדר מתקבלת התוצאה הבאה

 • השכרה של 2 חדרים – 103.5$ לחדר
 • השכרה של 3 חדרים – 97$ לחדר
 • השכרה של 4 חדרים – 116.5$ לחדר

המשמעות היא שמבחינה כלכלית כדאי להשכיר יחידות נופש בנות חדר אחד שמניבות 145$ בממוצע ללילה. עם זאת, כדי להימנע מתחרות עקב היצעים גבוהים של דירות בגודל זה כדאי לשקול אופציה נוספת: השכרה של דירות סטודיו שמניבות 131$, יותר מדירות 2,3 ו-4 חדרים בחישוב לפי חדר.

הכנסה לפי חודש

ההכנסות מהשכרת דירות דרך אתר Airbnb בפראג התחלקו במהלך השנה באופן הבא

תקופת ההשכרה

השימוש ביחידות נופש מסוג Airbnb בפראג נעשה לפי החלוקה הבאה

 • השכרה ליום אחד עד שלושה ימים – 61.6%
 • השכרה ל-4-6 ימים – 20.2%
 • השכרה לשבוע-תשעה ימים – 12.8%
 • השכרה ליותר מ-10 ימים – 5.4%

עם זאת, הזמינות של יחידות נופש ב-Airbnb בפראג שונה מהותית מהשימוש בהם בפועל

 • זמינות ל-10 ימים ומעלה – 38.5%
 • זמינות ליום עד 3 ימים – 27.8%
 • זמינות ל-4 עד 6 ימים – 17.4%
 • זמינות לשבוע עד 9 ימים – 16.3%

המשמעות היא שיש ביקוש רב להשכרות קצרות (יום אחד עד 3 ימים) והוא עולה על ההיצע, כלומר רוב ההשכרות (מעל 60%) מבוצעות לטווח קצר של יום עד 3 ימים, אך הזמינות לטווחים אלו נמוכה: רק 27.8%.

לסיכום

לאור הנתונים לעיל, השכרת נכס בפראג במסגרת Airbnb כדאית בדירות סטודיו שמושכרת לתקופות קצרות, בעיקר בחודשים יוני עד ספטמבר. כדאי גם כלכלית להשכיר דירות בנות חדר אחד לתקופה קצרה, אך לדירות אלו צפויות תחרות רבה כי רוב יחידות הנופש בפראג הן בגודל זה.

לפרטים נוספים על השקעות או רכישת נכסים בפראג צרו איתנו קשר ונשמח לסייע לכם

 

Scroll to Top
יצירת קשר

  X
  צור קשר דילוג לתוכן