דירוג האשראי של צ’כיה לאורך השנים

דירוג אשראי של מדינה מסוימת מעריך את יכולתה לפרוע אגרות חוב, כלומר את יכולת ההחזר של כספים שהיא לווה מהציבור. דירוג האשראי מבוצע ע”י חברות שונות שבודקות את הפרמטרים העיקריים הבאים: היסטוריה כלכלית התחייבויות כספיות של המדינה בהווה ובעתיד תחזיות הצמיחה במדינה ההתנהלות הכלכלית של המדינה דירוגי האשראי של צ’כיה מסתמכים על העובדות הבאות: הדמוקרטיה …

דירוג האשראי של צ’כיה לאורך השנים לקריאת ההמשך…