לא מפתיע: כלכלת צ’כיה מצליחה גם ברבעון השני של 2017

המספרים מוכיחים שכלכלת צ’כיה היא מהכלכלות החזקות באירופה. התמ”ג ברבעון השני של 2017 היה גבוה ב-2.5% לעומת הרבעון הקודם. זוהי עלייה של 4.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בצ’כיה (ČSÚ), נתונים אלו גבוהים יותר מהתחזית שצפתה 2.3% עלייה ברבעון ו- 4.5% עלייה לעומת אשתקד.

הנתונים מוכיחים שהצמיחה המהירה שנרשמה ברבעון הראשון של 2017 נמשכת. למעשה, זוהי הוכחה שהכלכלה הצ’כית היא אחת הכלכלות בעלות קצב הצמיחה המהיר באיחוד האירופי. ההתפתחויות החיוביות של הכלכלה הצ’כית נבעו מעלייה בביקושים הן מבחינה מקומית והן מבחינה גלובלית.

אמנם הנתונים הפתיעו לטובה גם את התחזיות של הכלכלנים אבל יש בהן חסרון. הנתונים החיוביים עשויים להגדיל את הסבירות לעליית הריבית ע”י הבנק הלאומי הצ’כי (ČNB). “הכלכלה הצומחת במהירות, שוק העבודה המחושב יתר על המידה ואינפלציה גבוהה, יגרמו ככל הנראה לבנק המרכזי להעלות את הריבית השנה כנראה בנובמבר אבל אולי בספטמבר” אמרה הכלכלנית הראשית של האיגוד הבנקאי הצ’כי.

ביקושים

מבחינת הביקושים, צמיחת התמ”ג ברבעון השני של 2017 נבעה מביקושים מקומיים וגלובליים כאחד. יחד עם הצמיחה הביתית שהולכת וצומחת לאורך זמן, קיימת פעילות חדשה שמשלבת את כל פקטורי הצמיחה בתחום הביקושים המקומיים. לפי נתוני ČSÚ, הצמיחה בתוצר המקומי הגולמי השנה תרמה לעלייה בהוצאות ב-1.7%, בעלייה בצריכה הביתית ברמה של 1.5% ובעלייה של 2.1% בתחום סחר החוץ.

הוצאות

מבחינת ההוצאות, ההוצאה של משקי הבית (בכל סוגי הצריכה) גדלה ב-1.8% ברבעון וב-4.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. גם ההוצאה הממשלתית גדלה ב-0.4% ברבעון וב-1.9% לעומת השנה המקבילה אשתקד. גם ההוצאות על נכסים גדלו ברבעון השני של 2017, הן יחסית לרבעון הראשון והן יחסית לתקופה המקבילה ב-2016.

השקעות

מבחינת השקעות, ההשקעות גדלו לא רק בתחומי התחבורה והנדל”ן אלא גם בתחומי הציוד והמכונות וכן בתחומי ההשקעה במבנים. בהשוואה לרבעון הראשון, ההשקעה בנכסים ברבעון השני הייתה דומה (6.3%), אך לעומת הרבעון המקביל זו הייתה עלייה של 7.7%.

סחר חוץ

תוצאות יציבות בתחום סחר החוץ גרמו אף הן לצמיחת הכלכלה הצ’כית. מאזן סחר החוץ בסחורות ובשירותים ברבעון השני של 2017 הגיע ל-92,000,000 קרונות צ’כיות. היצוא שגדל ריאלית ב-7.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נבע מסחר בציוד תחבורתי וכן מסחר במכונות ובציוד חשמלי. צמיחת היבוא ב-6.2% תרמה משמעותית לענפים שונים בתעשיית הרכב, לייצור של ציוד חשמלי ולמסחר במתכות בסיסיות.

תעסוקה

הצמיחה הכלכלית הצ’כית מלווה בצמיחת התעסוקה וסך כל המועסקים עלה ב-0.4% ברבעון. בהשוואה לשנה שעברה זוהי עלייה של 1.3% והיא מקבילה לעליות בתחום הכלכלי בצ’כיה כולה. כך מתברר מניתוח הנתונים שנעשה ע”י ČSÚ – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בצ’כיה.

מידע נוסף על כלכלת צ’כיה יש פה.

Scroll to Top
יצירת קשר

    X
    צור קשר דילוג לתוכן