מיסוי אישי בצ’כיה

צ’כים שהינם תושבי חוץ חייבים במס רק על הכנסותיהם ממקורות צ’כיים. בני זוג עם ילד אחד לפחות רשאים לבחור בחישוב מס משותף בכפוף לתנאים מסוימים. לצ’כים תושבי חוץ מותר לנצל זיכויי מס, בתנאי שהם מרוויחים 90% מהכנסתם ממקורות צ’כיים.

מס הכנסה בצ’כיה

ההכנסה החייבת הינה בדרך כלל צבר של כל סוגי ההכנסות, בניכוי ההוצאות המותרות. שיעור המס על הכנסה הינו שיעור קבוע של 15%.

הכנסה משכירות

הכנסה מהשכרת נכס שאינו עסקי תחת בעלות משותפת של זוג נשוי ימוסה כהכנסתו של רק אחד מבני הזוג. הכנסות חייבות משכירות ניתן לחשב בשתי דרכים שמפורטות במאמר בקישור הזה.

  • רווחי הון רווח ממימוש נכסים בצ’כיה נכלל בדרך כלל בחישוב סך כל ההכנסה החייבת וממוסה בשיעור מס ההכנסה הרגיל של 15%. רווחי הון מחושבים בדרך כלל כמחיר מכירה בניכוי עלויות רכישה.
  • רווחי הון ממכירת נכסים שאינם עסקיים פטורים ממס במידה ובעל הנכס החזיק בנכס לפחות 5 שנים.

מס ירושה

שיעורו הוא 0%. להרחבה לחצו כאן.

מס רכישה

מס רכישה מוטל בצ’כיה על כל הנכסים למעט נכסים שנרכשו מקבלן. מס הרכישה נגבה מהקונה ושיעורו הוא 4%.

עוד על מערכת המס של צ’כיה בהרחבה – במאמר הזה.

Scroll to Top
יצירת קשר

    X
    צור קשר דילוג לתוכן