מיסוי בישראל למשקיעים בנדל”ן בצ’כיה

החל משנת 2003 שיטת המס הנהוגה בישראל הנה שיטת המיסוי האישית וזאת במקום שיטת המיסוי הטריטוריאלית אשר הייתה נהוגה בישראל עד למועד זה.

מה משמעות המעבר לשיטת המיסוי האישית?

החל משנת 2003 תושב ישראל חייב במס בישראל על כל הכנסותיו, ללא תלות במקום הפקתם.

בכדי למנוע מצב של כפל מס על תושב ישראלי אשר הפיק הכנסות במדינה אחרת, קיימות אמנות מס בין ישראל למדינות אחרות ברחבי העולם הקובעות את מנגנון קביעת וחלוקת חבות המס בין מדינות למניעת כפל מס על הנישום.

במקרה ותושב ישראל רכש נדל”ן להשקעה בצ’כיה ונובעות לו הכנסות שכירות ו/או רווח הון במכירת הנדל”ן, אזי, על פניו, תושב ישראל יחויב במס פעמיים – פעם אחת לפי דיני המס בצ’כיה והפעם השנייה היא בישראל וזאת בשל שיטת המיסוי האישית.

אולם, כאן בדיוק נכנסת לפעולה אמנת המס בין ישראל לצ’כיה אשר קובעת כי זכות המיסוי הראשונה עומדת למדינה אשר בתחומה נמצא הנדל”ן שבגינו הופקו הרווחים (כלומר צ’כיה) ואילו רק לאחר מכן אותו תושב ישראל ידווח לרשויות המס בארץ על אותן הכנסות ומחבות המס שתיווצר יקוזזו תשלומי המס ששולמו לצ’כיה.

מס על הכנסות משכירות בצ’כיה

במקרה של הכנסות שכירות מנדל”ן בצ’כיה ישנם 2 מסלולים לחישוב המס בישראל

מסלול 15%

במסלול זה הנישום רשאי לקזז מהכנסות השכירות רק הוצאות פחת בגין המבנה וכן הוא אינו רשאי לקבל זיכוי מהמס ששולם על הכנסות השכירות שהופקו בצ’כיה.

מסלול מס שולי (מעל 30%)

במסלול זה ניתן לקזז כל הוצאה בגין השכרת הנדל”ן וכן ניתן לקבל זיכוי מהמס ששולם על הכנסות השכירות בצ’כיה. שיעור המס יכול להגיע במסלול זה עד ל-50%.

מס על הכנסות ממכירת הנכס בצ’כיה

במקרה של הכנסות בגין מכירת הנדל”ן בצ’כיה אזי בישראל שיעור המס עומד על 25%.

לסיכום

הכנסות השכירות ורווח ההון בגין נדל”ן להשקעה בצ’כיה חייבות במס הן בישראל והן בצ’כיה אולם מתוקף אמנת המס בין ישראל לצ’כיה, זכות המיסוי הראשונה נמצאת בידי צ’כיה.

הנישום יצטרך לדווח על הכנסות אלו בישראל ולערוך חישוב מס על פי הכללים הנהוגים בישראל, ולקזז את תשלומי המסים בצ’כיה מחבות המס שלו בישראל, וזאת ע”פ הכללים שנקבעו בפקודת מס הכנסה ובאמנת המס.

מיסוי בצ’כיה

אם ברצונכם במידע נוסף  – צרו איתנו קשר כאן ונשמח לסייע.

Scroll to Top
יצירת קשר

    X
    צור קשר דילוג לתוכן