על טכנולוגיה ירוקה בצ’כיה ועוד…

הרעיון של כלכלה ברת-קיימא מקבל חשיבות בצ’כיה. הצמיחה הכלכלית של המדינה בשני העשורים האחרונים גרמה לפגיעה סביבתית ובצ’כיה כיום יש את שיעורים גבוהים בקרב מדינות ה-OECD  של פליטת גזי חממה יחסית לתפוקה. בשנת 2010 ממשלת צ’כיה אימצה את המסגרת האסטרטגית לפיתוח בר-קיימא. לפי תכנית זו הקיימות תושג מתוך ניהול וניצול יעיל של משאבים מתוך הגנה על הסביבה, לכידות חברתית וחדשנות כלכלית. התכנית כוללת מספר סקטורים שבהם ייושמו תקנות ה-OECD בעניין הקיימות.

נכון לשנת 2011, צ’כיה יישמה 27 מתוך 30 אינדיקטורים של קיימות שנקבעו ע”י ה-OECD. אחד האינדיקטורים שצ’כיה אינה מיישמת הוא האינדיקטור “מיצוי עתודות פחם” כי משנת 1990 עד 2010 עתודות הפחם בצ’כיה פחתו ב-54% ולכן כריית הפחם במדינה גדלה ואיתה מחירי האנרגיה. עם זאת, ממשלת צ’כיה מעוניינת לגוון את מקורות האנרגיה שלה כך שתיווצר רפורמה במשק האנרגיה הצ’כי והוא יתבסס על טכנולוגיות אנרגיה ירוקות ולא על מקורות מתכלים כמו פחם. 

בנוסף, המסגרת האסטרטגית כוללת עידוד יישום של מדיניות ברת קיימא ע”י ערים ואזורים כפריים בצ’כיה מתוך כוונה לצמצם את הפערים הסביבתיים והכלכליים בין הערים לאזורי הכפר. למשל: בתחום תכנון השימוש בקרקע. תחומים נוספים שכלולים בתכנית הם שינוי האקלים שגורמים בצ’כיה לשיטפונות ולכן הוכנסו בצ’כיה מערכות ניטור לצורך מניעת איום זה.

שימוש בטכנולוגיות ירוקות אינה נחלתה של הממשלה הצ’כית והמחויבות הסביבתית מחלחלת גם לחברות ולעסקים במדינה. למשל: חברת סקודה הצ’כית זכתה באוגוסט 2016 בפרס על חדשנות לוגיסטית ידידותית לסביבה שהביאה לחסכון בפליטת דו-תחמוצת הפחמן ב-25%. הפרס ניתן לסקודה על שימוש חסכוני בהובלת המכוניות ממפעלה בצ’כיה להודו לצורך ייצורן הסופי. 

דוגמא נוספת היא מלון מוזאיק בפראג שנחשב למלון הירוק בעולם. המלון נחשב לממחזר המים הגדול ביותר בצ’כיה והוא המלון הראשון בצ’כיה שמשתמש באופן מלא בחשמל מאנרגיות מחודשות. כמו כן, במלון מותקנת מערכת לניצול מים אפורים השנייה בטיבה בעולם והוא זכה בפרסים רבים על ידידותיותו לסביבה. 

מרכז המידע של Conbiz

Scroll to Top
יצירת קשר

    X
    צור קשר דילוג לתוכן