מיסוי בצ’כיה על הכנסות מהשכרת נכס

בצ’כיה, כמו גם בישראל יש מיסוי על ההכנסות מהשכרה ארוכת טווח של נכס. חובת מיסוי זו מוטלת הן על צ’כים והן על זרים ללא אזרחות צ’כית העונים על שני התנאים הבאים:

  • כל מי ששוהה בצ’כיה פחות מ-183 ימים בשנה חייב לשלם מס הכנסה רק עבור הכנסות שמקורם בצ’כיה.
  • הכנסתו החייבת במס צריכה להיות גבוהה מ-18,000 קורונה צ’כית בשנה (מתחת לסכום זה אמנם נדרש דיווח לרשות המיסים אך לא נדרש שום תשלום מס).

במקרה זה המיסוי על אותו אדם יהיה 15% מבסיס המס כשבסיס המס הוא סך הרווח (כלומר, דמי השכירות) פחות ההוצאות. (ההוצאות הן עלויות הכרוכות בהשגת/שימור/אספקת ההכנסה).

מסלולי מס

בדומה לנהוג במדינת ישראל, על חייב המס לבחור באחת משני מסלולי תשלום המס הבאים:

  1. לשלם 15% מבסיס המס על סמך חשבוניות וקבלות של כל ההוצאות. או 
  2. לשלם 15% מס על בסיס שיעור קבוע של 30% הוצאות ללא הצגת חשבוניות וקבלות כלל.

חייבי מס, בעלי דירה אחת או שתיים בוחרים בדרך כלל בתשלום של שיעור קבוע. שימוש בשיעור הקבוע הוא פחות מסובך ופחות מורכב מבחינה ניהולית וחשבונאית.

במסלול ההוצאות אפשר לכלול

שיפוצים, תיקונים (שניהם עד 40,000 קורונה צ’כית), ציוד (עד 40,000 קורונה צ’כית ליחידה), קרן תחזוקה (אבל רק לתיקונים שאושרו על ידי הרשויות, אותם מכסה קרן זו), מס על נדל”ן, ביטוח נדל”ן, תשלומים הקשורים לניהול הבניין אך לא תשלומים עבור אנרגיה (חשמל, גז).

פחת על הנכסים (הדירה עצמה, ציוד ותיקונים מעל 40,000 קורונה צ’כית) – זמן וסכום הפחת נקבעים על-ידי התקנות הנוכחיות (למשל, דירה מושכרת שנקנתה לפני 5 שנים לכל היותר – מחושב לפי מחיר הרכישה, חלקי 30 שנה).

ניכויים מסוימים מבסיס המס (למשל, הסכום שלא חייב במס) רלוונטיים רק עבור תושבים זרים לצורך מס המתגוררים במדינות האיחוד האירופי, נורבגיה או איסלנד. מעבר לכך רק עבור אותם תושבים זרים שמשלמים מס על 90% מהכנסתם הכוללת בצ’כיה לכל הפחות.

משכנתא

ניתן לנכות מבסיס המס ריבית על משכנתא רק בתנאי ש:

  • הדירה נקנתה למטרת מגורים של הרוכש או בן-משפחתו.
  • האדם המתגורר בדירה מהווה צד חוזי בהסכם המשכנתא.

יש גם ניכויים מסוימים מהמס המחושב. תושבים זרים יכולים להשתמש ב”ניכוי למשלם המסים” (בערך 25,000 קורונה צ’כית, תלוי בתקנות הנוכחיות) – אין תנאים נוספים לשימוש בהטבה זו.

הטבת מס קבועה

בחוק הצ׳כי נקבע שיחיד מתחיל לשלם מס רק כאשר תשלום המס החייב הוא מעל 25 אלף קרונות. לדוגמה, במידה ולאחר כל החישובים נראה שיש לשלם 26 אלף קרונות מס על ההכנסות משנת המס אזי בפועל התשלום יהיה רק של 1000 קרונות.

לסיכום

במקרה שדמי השכירות החודשיים הם עד 18,000 קרונות צ’כיות או פחות אינכם צריכים לשלם מס על הכנסתכם הנובעת מרכושכם בצ’כיה. למרות כל זאת וגם במקרה שלא נדרש לשלם מס, עדיין ישנה חובת דיווח שנתית לרשויות.

לדוגמה:

18,000 קרונות × 12 חודשים = 216,000 קורונה צ’כית בשנה.
216,000 × 70% (ניכינו 30% הוצאות דירה) = 151,200 קרונות הן הכנסה החייבת במס.
151,200 קרונות הכנסה חייבת במס × 15% מס הכנסה = 22,680 קורונה צ’כית מס.

 

מס משולם רק החל מסכום מס של 25,000 קורונה צ’כית בשנה כלומר במידה והתשלום הסופי לרשויות המס אמור להיות פחות מ-25 אלף קרונות אזי למרות שעדיין יש חובת דיווח לרשות המיסים – יש פטור מתשלום מס. ולכן במקרה בו תשלום דמי השכירות עומד על פחות מ-18,000 קרונות צ’כיות, הבעלים איננו צריך לשלם דבר.
 

Scroll to Top
יצירת קשר

    X
    צור קשר דילוג לתוכן