השינויים בשיעור המע”מ בצ’כיה החל מ-2024 כולל התייחסות לפן הנדלנ”י

שנה טובה מקונביז

נשיא צ’כיה פטר פאבל חתם על עדכון חבילת הצעדים הכלכליים של הממשלה כחלק מתוכנית הבראה. בחבילה זו יש שינויים לעומת התוכנית המקורית, למשל התאמה של הכנסות העיריות ממס מקרקעין או מהטבות לשכירים, הורדת המע”מ המוזל לשיעור של 12% מה שהיה עד כה 15%. חבילת ההבראה צפויה להביא לחסכון משמעותי בתקציב המדינה: 94 מיליארד קרונות צ’כיות השנה ו-148 מיליארד קרונות צ’כיות לאחר שנתיים.

“לא לאשר את חבילת הצעדים הכלכליים פירושה לא לעשות כלום בדרך להקטנת הגרעון התקציבי, מה שיגרום יותר נזק” הסביר הנשיא פאבל בסרטון ברשת החברתית X. במקביל הוא הצהיר שהוא יקדיש תשומת לב מוגברת לתקציב המדינה לשנה הבאה, זאת כדי שיכלול צעדים לצמיחה והבטיח שלא יישכח את אלו שנפגעו כלכלית.

חבילת ההבראה מציגה רק שני שיעורים של מע”מ : 12 ו-21 אחוז. המשמעות היא שחלק מהשירותים יהיו בתעריף הגבוה (למשל, בירה מחבית) וחלקם בתעריך הנמוך (למשל, אוכל). במסגרת התוכנית יועלה מס החברות מ-19% ל21%. לעומת זאת, היין יישאר ללא מיסוי. הנה כמה דוגמאות מהשינויים הפיננסיים הצפויים:

מטבע חוץ

חברות יוכלו לנהל חשבונות במטבע חוץ (פאונד בריטי, דולר אמריקאי ואירו) החל מ-1.1.2024, אך אופציה זו קיימת רק לחברות שמרבית העסקאות שלהן מבוצעות במטבעות זרים אלו.

הטבות לעובדים

תונהג תקרה מצרפית להטבות מס שתהיה בגובה מחצית השכר הממוצע בשנת 2024. הטבות שכר עד לסכום של 21,983 קרונות צ’כיות יהיו פטורות ממיסוי. העובדים יוכלו לקבל פטור ממס עבור בונוסים לא כספיים בגובה של עד 1832 קרונות צ’כיות בחודש.

מס מקרקעין

שיעור המס הזה יעלה פי 1.8 בממוצע, אבל כל ההכנסות ממיסוי מקרקעין יישארו בידי העיריות. בתמורה להעלאת המס על מקרקעין, תתבצע חלוקה מחדש של הכנסות ממיסים משותפים (10 מיליארד קרונות צ’כיות) בין תקציב המדינה לעיריות בעיקר לטובת המדינה.

מיסוי על קרקע חקלאית

לעיריות ניתנת הסמכות להנהיג מקדם מקומי של 0.5 לאדמות חקלאיות (אדמה לעיבוד, כרמים, חוות כשות, גנים), כלומר לבטל את העלאת מס המקרקעין לקרקעות אלו.

בניין עם סמל יורו

חלוקה מחדש של הכנסות ממס על הימורים

לפי התוכנית מס על הימורים יחולק באופן הבא: 55% למדינה, 22.5% לעיריות לפי מספר מכונות המשחק המותרות בשטחן ו-22.5% לכל העיריות לפי מספר התושבים.

שיעורי מיסוי ההימורים המוצעים בחבילה נותרו ללא שינוי – 35% עבור הגרלות ומכונות משחקים ו-30% עבור משחקי מזל אחרים (למשל הימורים המבוססים על סיכויי זכיה). המדינה ממשיכה לקבל 100 אחוז מההכנסות מהימורים מקוונים.

יעול המס המינימלי עבור מכונות משחק

המס המינימלי עבור מכונת משחק אחת יועלה מ-9200 קרונות צ’כיות ל-13400 קרונות צ’כיות.

פישוט רישום הסכמים על ביצוע עבודה

במסגרת התוכנית יוסרו חלק מהחובות המנהליות הקשורות לפתרון הסכמי ביצוע עבודה, מה שיוביל לפישוט כולל של המערכת המוצעת.

מס ערך מוסף

עיתונים מודפסים יחויבו במס בשיעור של 12% מע”מ, וכך גם מגזינים. אספקת מיחזור, עצי הסקה, חיתולים ומים מינרליים נשארים בשיעור המע”מ הגבוה יותר של 21 אחוז.

בנוסף תהיה העלאה הדרגתית של מיסי הצריכה על אלכוהול ותקוצר תקופת ההעלאה ל-3 שנים (2024 – 2026) מ-4 השנים המוצעות (2024 – 2027). העלאת המס תהיה בחלקים של 10 + 10 + 5 אחוזים (במקום ההצעה המקורית של 10 + 5 + 5 + 5 אחוזים).

מיסוי מוצרי ניקוטין חלופיים (סיגריות אלקטרוניות וניקוטין למילוי)

במסגרת התוכנית גישה מתונה יותר למיסוי מוצרים חלופיים, כך שתהיה עלייה הדרגתית במיסוי במשך 4 שנים.

DPPO – מיסוי רק על פעולות שער חליפין שמומשו

הכוונה היא למה שנקרא הפרשי שער לא ממומשים שחברות צריכות לספק היום. למשל אם לחברה יש חיוב ביורו, אז כשהאירו מתחזק, נוצר רווח שער שממוסה היום, ההכנסה הלא ממומשת הזו תהיה כעת להיות פטורה ממס.

DPFO – כוורנים

יישאר פטור ממס הכנסה מגידול דבורים (עד 50 כוורות) בסך 1,000 קרונות לכל כוורת.

ביטול פטור מהטבות לדירות מנהלים

יבוטל הפטור לתגמול עובדים נבחרים. הוראת המעבר תבטיח כי הביטול לא יפגע במי שהתגוררו בדירות הנדונות לפני כניסת החוק לתוקף.

הקלות במע”מ על נדל”ן

המע”מ על דירות חדשות מקבלן גם יורד מ 15 אחוז ל 12 אחוז, כלומר המחיר הסופי לרוכש אמור לרדת ב 3%. למרות האמור, משיחות עם יזמי נדלן בצ’כיה הם אמרו שמרבית היזמים ינצלו את ההוזלה במע”מ לטובתם ולמעשה ישאירו את המחיר הסופי כפי שהוא ולמעשה ירוויחו עוד 3 אחוזים.

שונות

 • לא תוגדל הקיצבה לנשיא לאחר תום כהונתו
 • ניתן יהיה להטיל קנסות באופן אלקטרוני ע”י כל הגופים המנהליים לרבות המשטרה העירונית, שוטרי מטה וקציני מכס

האלמנטים שנשארו כמו בתוכנית המקורית

 • הפחתת הסובסידיות הלאומיות – לטענת הממשלה, סובסידיות לאומיות הפכו לעסק המעוות את סביבת השוק לטובת חברות גדולות. לכן, ברוב משרדי הממשלה תהיה הפחתה רוחבית בסובסידיות בסכום כולל של 54.4 מיליארד קרונות צ’כיות. ההפחתה הגדולה ביותר צפויה במשרד התעשייה והמסחר – הפחתה בסכום של 20 מיליארד קרונות צ’כיות.
 • שינוי בתנאי תשלום דמי הבראה  – עקב האבטלה המינימלית בצ’כיה, מערכת התמיכה באבטלה תשתנה על ידי הארכת תקופת הביטוח הפנסיוני הדרושה לזכאות לתמיכה.
 • הפחתת תמיכת המדינה בחיסכון בבניין – תמיכת המדינה בחיסכון בבנייה תצומצם למקסימום של 1,000 קרונות צ’כיות בשנה. השינוי חל על חוזים קיימים וחדשים.
 • התייקרות מדבקה לתשלום בכבישים מהירים – תחול עלייה במחיר מדבקת הכביש המהיר מ-1,500 קרונות צ’כיות כיום ל-2,300 קרונות צ’כיות בשנה. מחיר מדבקת הכביש המהיר יוענק באופן קבוע, ייקח בחשבון את דרגת פליטת הפחמן של המכוניות ותינתן אפשרות של מדבקה ליום אחד.
 • קנסות על העמסת משאיות – העיריות יקבלו יותר כסף מקנסות על העמסת משאיות- 30% במקום 15% כיום
 • העלאת מס החברות – הממשלה מציעה להעלות את מס החברות מ-19% כיום ל-21%. השיעור הנוכחי הוא מהנמוכים באיחוד האירופי, כך שעלייה זו תקרב אותו לאחוז מס החברות הממוצע באיחוד האירופי.

Scroll to Top
יצירת קשר

  X
  צור קשר דילוג לתוכן